PÓŁKOLONIE w Szkole Podstawowej nr 3

02 -13 lipca 2012 r.