SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

WE WŁODAWIE

Nasza szkoła w liczbach

.
  W Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie uczy się obecnie 798 uczniów. Zatrudnionych jest 84 nauczycieli (57 dyplomowanych, 13 mianowanych, 10 kontraktowych, 4 stażystów).

 

Rok szkolny

Liczba uczniów

Liczba nauczycieli

Liczba pracowników administracyjno
- obsługowych

1995/1996

1030

64

31

1996/1997

1174

67

30

1997/1998

1152

75

30

1998/1999

1065

76

30

1999/2000

1027

78

30

2000/2001

903

65

29

2001/2002

897

65

27

2002/2003

851

65

27

2003/2004

788

63

28

2004/2005

730

69

28

2005/2006

735

69

30

2006/2007

675

65

28

2007/2008

612

59

30

2008/2009

579

53

28

2009/2010

558

52

30

2010/2011

544

52

24

2011/2012

558

52

31

2012/2013

563

51

29

2013/2014

574

53

27

2014/2015

604

53

27

2015/2016

634

54

27

2016/2017

604

61

26

2017/2018

677

75

33

2018/2019

798

84

-

 

  Budynek szkoły fascynuje atrakcyjnością rozwiązań architektonicznych: widne i przestronne korytarze, dobra komunikacja pomiędzy wszystkimi kondygnacjami, ciekawe rekreacje w załamaniach korytarzy, olbrzymi hol wejściowy ze sklepikiem i portiernią, przeszklone częściowo dachy, duża liczba pomieszczeń magazynowych w piwnicach.

  Aktywnie w naszej szkole działa biblioteka. Pełni ona ważną rolę w procesie informacji dla ucznia i nauczyciela, jest miejscem licznych wystawek autorskich i tematycznych, a także organizatorem imprez czytelniczych dla różnych grup wiekowych.

  W godzinach wolnych od zajęć lekcyjnych uczniowie nasi mogą korzystać ze świetlicy. Zajęcia odbywają się w godzinach od 1130 – 16oo. Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze godzin prowadzi zajęcia typu: gry i zabawy, czytelnictwo, żywe słowo, zajęcia umuzykalniające, plastyczno – techniczne, ruchowe, organizowane są imprezy
i uroczystości okolicznościowe.

  Wszystkie dzieci w szkole objęte są opieką pielęgniarską. W klasach 0 – VI prowadzone jest: wychowanie zdrowotne mające na celu promocję zdrowia, opieka planowa (badania przesiewowe, bilans 10-latków), profilaktyka szczepień ochronnych, kontrola higieny osobistej uczniów. Ponadto kontrola poziomu żywienia oraz kontrola sanitarna budynku szkoły.

  Szkoła zatrudnia w pełnym wymiarze godzin pedagoga, który dba o przestrzeganie Konwencji Praw Dziecka, dba o realizację obowiązku szkolnego, udziela porad rodzicom, pomaga wychowawcom w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, organizuje różne formy terapii zajęciowej, przygotowuje lekcje wychowawcze. Ponadto zabezpiecza opiekę i pomoc materialną – organizuje i bierze udział w akcjach zbierając rzeczy materialne oraz fundusze na obiady dla dzieci z rodzin potrzebujących. Współpracuje z wieloma instytucjami zainteresowanymi problemami opieki i wychowania.

  Uczniowie mogą liczyć też na pomoc psychologa, który przeprowadza grupowe zajęcia psychoedukacyjne, koordynuje współpracę szkoły z Poradnią Psychologiczno
– Pedagogiczną, prowadzi: indywidualne zajęcia o charakterze terapeutycznym, kierowane rozmowy, wywiady z rodzicami – udziela porad, instruktażu, wsparcia w działaniach wychowawczych rodziców. Współpracuje z klasowymi zespołami nauczycieli.

  W szkole działają liczne organizacje uczniowskie: Samorząd Uczniów kl.0-III, Samorząd Uczniów kl. IV-VI, Szkolne Koło Krajoznawczo- Turystyczne, chór, zespół wokalny.

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie