SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

WE WŁODAWIE

Wykaz nauczycieli

.
 
Przedmiot Imię i nazwisko nauczyciela Wychowawstwo
/pełniona funkcja
edukacja 
wczesnoszkolna
mgr Marzena Żybura kl. 0 a
mgr Danuta Kloc, mgr Krystyna Puła kl. 0 b
   
mgr Teresa Rymczuk 1 a
mgr Anna Korneluk 1 b
mgr Edyta Frańczak, 1 c
mgr Monika Rogozińska, mgr Agnieszka Huzior 1 d
   
mgr Małgorzata Sobiecka, mgr Anna Stupnicka kl. 2 a
   
mgr Teresa Głogowska kl. 3 a
mgr Wanda Kuczewska kl. 3 b
mgr Ewa Skowronek kl. 3 c
mgr Urszula Koszeluk, mgr Franczak Małgorzata kl. 3 d
mgr Iwona Hoffmann – Ćwikła kl. 3 e
mgr Iwona Jarząbek kl. 3 f
język polski mgr Ewa Bartyś kl. 7 b
mgr Małgorzata Chęć kl. 6 c
mgr Joanna Kojro kl. 4 d
mgr Anna Szczepkowska-Kirszner kl. 4 e
mgr Katarzyna Wójciuk kl. 4 a
język angielski mgr Mirosława Sławińska kl. 6 a
mgr Iwona Hoffmann-Ćwikła kl. 3 e
mgr Anna Szwarcer -
mgr Edyta Biront-Maik kl. 7 c
mgr Marta Kobielas kl. 5 c
mgr Agnieszka Makus -
mgr Katarzyna Grzywaczewska kl. 4 f
język niemiecki mgr Katarzyna Pruszkowska -
mgr Małgorzata Grzywaczewska -
język rosyjski mgr Anna Soroka -
historia mgr Katarzyna Kościuk -
mgr Agata Popik -
muzyka, plastyka mgr Małgorzata Błażejczyk kl. 7 d
mgr Iwona Szwaj -
przyroda, biologia mgr Paweł Łuczko kl. 4 c
mgr Krystyna Stefaniuk kl. 6 b
mgr Ewa Zając -
chemia mgr Joanna Kozak -
mgr Ewa Zając -
geografia mgr Paweł Łuczko kl. 4 c
mgr Henryka Klimkowicz -
matematyka mgr Maria Borowska kl. 7 a

mgr Urszula Stachyra 
www.matematykasp3.5v.pl 

kl. 4 b
mgr inż. Barbara Iwaniuk -
mgr Alfreda Garbal -
fizyka mgr Joanna Żurawska -
technika mgr Artur Kościuk kl. 5 a
mgr Hanna Demczuk kl. 5 d
zajęcia komputerowe, informatyka mgr Janusz Korneluk -
mgr Artur Kościuk kl. 5 a
mgr Barbara Puczyńska -
mgr Joanna Żurawska -
mgr Hanna Demczuk kl. 5 d
wychowanie fizyczne mgr Elżbieta Berthelsen -
mgr Barbara Mierzwa -
mgr Agnieszka Kuśmirek -
mgr Monika Iwanowska -
mgr  Krzysztof Flis -
mgr Robert Lenart -
mgr Grzegorz Skowroński -
religia mgr Jolanta Demianiuk-Jarząbek -
ks. Paweł Florowski -
mgr Renata Ślązak -
doradztwo zawodowe mgr Ewa Stefaniak -
pracownicy pedagogiczni mgr Elżbieta Korneluk pedagog szkolny
mgr Joanna Banaś psycholog szkolny
Magdalena Buchman psycholog szkolny
mgr Anna Mazuryk pedagog specjalny
mgr Marta Gruszczyńska kl. 6 d (w zastępstwie
mgr Anna Mazuryk)
mgr Monika Iwanowska świetlica
mgr Julita Gołębiowska świetlica
mgr Izabela Puła świetlica
mgr Jagoda Kuczewska świetlica
mgr inż. Barbara Iwaniuk świetlica
mgr Dagmara Koleśnik świetlica
mgr Marta Wiatrowska biblioteka
mgr Mirosława Zawistowska biblioteka
mgr Elżbieta Radczuk biblioteka
mgr Jolanta Kościelska-Borkowska logopeda

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie