SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

WE WŁODAWIE

Świetlica szkolna


  Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców.

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki i rekreacji.

W świetlicy realizowanie są konkretne treści i formy pracy z dziećmi. Roczny plan pracy uwzględnia kalendarz roczny, święta narodowe, szkolne i religijne.

W trakcie przebywania w świetlicy dzieci mają czas na zajęcia plastyczne, sportowe, praktyczne, umuzykalniające, czytelnicze, gry i zabawy dydaktyczne, a także czas na odrabianie lekcji. Otrzymują również pomoc w przezwyciężeniu trudności szkolnych. We wtorki odbywają się w świetlicy zajęcia kulinarne.

W ramach zajęć świetlicowych prowadzone są także dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego dla klas I (nauczyciel - p. mgr Jagoda Kuczewska). 

 

 

Nasze galerie

Kulinarne wtorki
Kreatywne świetliczaki 
Z życia świetlicy dzieci klas młodszych

 

Do świetlicy uczniowie zapisywani są na prośbę rodzica lub na wniosek wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego oraz sądu. Zapisując dziecko rodzice wypełniają kartę skierowania dziecka do świetlicy.

Mała świetlica (sala 217) - uczniowie klas I i II.
    Duża świetlica
(sala 212) - uczniowie klas III - VII.

 

 Korzystanie ze świetlicy jest częściowo odpłatne i wynosi 10 zł miesięcznie.

 

 

Godziny pracy świetlicy

s. 212 - poniedziałek - piątek 11.30 - 16.30

s. 217 - poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 11.30 - 16.30; środa 10.30 - 16.30

 

 

Wychowawcy:
mgr Julita Gołębiowska
mgr inż. Barbara Iwaniuk
mgr Monika Iwanowska
mgr Dagmara Koleśnik
mgr Jagoda Kuczewska
mgr Izabela Puła

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie