SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

WE WŁODAWIE

School Calendar

School Calendar

School Calendar
December

  

5.12.2014 r. – Turn on  the lights on Christmas Tree

6.12.2014 r. – presents from Santa Clause!

22-31.12.2014 r. – FREE TIME! - Christmas

31.12.2014 r. - New Year's Eve!

 

 

Bartek Skrochocki 6b

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie