SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

WE WŁODAWIE

Przetargi, Konkursy, Oferty

 
 
 


Nabór na stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy

 
Przetarg numer 2 (ponowny)  
na dostawę artykułów spożywczych do kuchni szkolnej w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. - Zakończone!

 

 


Przetarg na dostawę artykułów spożywczych do kuchni szkolnej w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. - Zakończone!

1. Instrukcja sporządzania oferty
2. Ogłoszenie o zamówieniu
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
4. Formularz główny załącznik nr 10
5. Załączniki nr 1-9
6. Wzór umowy złącznik nr 11
7. Oświadczenia wykonawcy
8. Informacja o treści złożonych ofert
9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy REFERENT
w Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie Zakończone!

 

 


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
REFERENT Zakończone! 

 

 

 

Zamówienie z wolnej ręki
logo projektu02

Informacja o zamiarze zawarcia umowy

 

 


Przetarg numer 2 (ponowny) na dostawę sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych Zakończone! 
logo projektu02

Instrukcja sporządzania oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 - Artykuły papiernicze - plastyczne
Załącznik nr 2 - Matematyka
Załącznik nr 3 - Angielski
Załącznik nr 4 - Psycholog
Załącznik nr 5 - Informatyka - sprzęt elektroniczny
Załącznik nr 6 - Formularz ofertowy główny
Załącznik nr 7 – Umowa wzór
Załącznik nr 8 - Oświadczenia wykonawcy

Wyjaśnienie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 1

Wyjaśnienie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2

Informacja o treści złożonych ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych Zakończone! 

logo projektu02

Instrukcja sporządzania oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 - Artykuły papiernicze - plastyczne
Załącznik nr 2 - Matematyka
Załącznik nr 3 - Angielski
Załącznik nr 4 - Biologia - przyroda
Załącznik nr 5 - Psycholog
Załącznik nr 6 - Informatyka - sprzęt elektroniczny
Załącznik nr 7 - Formularz ofertowy główny
Załącznik nr 8 - Umowa
Załącznik nr 9 - Oświadczenie wykonawcy

Informacja o treści złożonych ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. BHP - Zakończone!

 

 

Przetarg na dostawę artykułów spożywczych do kuchni szkolnej w okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. - Zakończone!

1. Instrukcja sporządzania oferty
2. Ogłoszenie tablica
3. Specyfikacja
4. Formularz główny zał. 10
5. Formularze szczegółowe zał. 1-9
6. Umowa zał. nr 11
7. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków zał. nr 12
8. Informacja o treści złożonych ofert
9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
INFORMATYK - Zakończone!

 

 

Ogłoszenie o naborze pracowników do oddziału przedszkolnego
tworzonego przy Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie Zakończone!

 

 

Projekt "Małe skrzaty" realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Zakończone!

Katra uczestnika projektu
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział dziecka w projekcie

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
SEKRETARZ SZKOŁY Zakończone!

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy SEKRETARZA SZKOŁY w Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie