SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

WE WŁODAWIE

Ogólnopolski konkurs literacko-plastyczny "Bazgroł"

Logo  Biblioteka szkolna zaprasza do udziału w 9. edycji ogólnopolskiego konkursu literacko-plastycznego "Bazgroł" organizowanego pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka przez portale kulturalne: duże Ka i Papierowy Pies. Celem konkursu jest propagowanie czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

  Uczestnicy konkursu przygotowują pracę w formie wybranej spośród poniższych propozycji:

- baśń, bajka, opowiadanie, wiersz lub tomik wierszy, których osobny wydruk (bez ilustracji) mieścić się będzie maksymalnie na pięciu stronach A4 (Times New Roman, wielkość czcionki: 12) oraz dowolna liczba ilustracji wykonanych techniką dowolną lub fotografii;
- komiks do 20 plansz formatu maksymalnie A3;
- książka artystyczna (tekst – czcionka Times New Roman, wielkość: 12 i ilustracje) do 20 stron formatu maksymalnie A3;
- tekst lub grafika będące uzupełnieniem gotowych prac zamieszczonych na stronie konkursowej w zakładce „Gotowce dla wszystkich” (bazgrol2018.pl);
- gra planszowa oparta na dowolnym dziele literackim.

  Każdy uczestnik, duet i zespół autorski może zgłosić do konkursu do trzech prac w każdej kategorii. Jedna osoba może brać udział w dowolnej liczbie różnych duetów i zespołów. Każdy tekst (bajka, baśń, opowiadanie, wiersz) powinien zostać nagrany na płytę CD, DVD, pamięć flash jako txt, doc lub pdf, natomiast każda ilustracja (grafika, zdjęcie) – jako jpg, tiff, png lub pdf.

  Do pracy konkursowej należy dołączyć kartkę obejmującą następujące dane:

- imię i nazwisko autora, wiek, klasa (dziecko), stopień pokrewieństwa z osobą dorosłą (jeśli jest ona częścią duetu);
- nazwa, adres oraz numer telefonu placówki;
- imię i nazwisko nauczyciela i/lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę;
- podpisaną formułę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka …………………………………………………………………………………………………………… dla celów konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.).

  Jury, w którym zasiądzie m.in. Grzegorz Kasdepke, wyłoni laureatów oraz przyzna wyróżnienia w następujących kategoriach:

- duet autorski: za napisaną i zilustrowaną bajkę/ baśń/ opowiadanie;
- nagroda dziecięca za najlepszą osobną bajkę/ baśń;
- nagroda dziecięca za najlepsze osobne ilustracje;
- nagroda dziecięca za wykorzystanie „gotowca”;
- nagroda dziecięca za najlepsze fotografie do tekstu;
- nagroda za najlepszy komiks;
- nagroda za najlepszy wiersz;
- nagroda za najpiękniejszą książkę artystyczną;
- nagroda za dzieło fantastyczne;
- nagroda grupowa dla najbardziej zaangażowanej szkoły;
- nagroda dla zespołu autorskiego;
- nagroda za najlepszą grę planszową.

  Nagrodami głównymi są trzy czeki o wartości 999,99 zł każdy dla zwycięzców trzech głównych kategorii:

- duet autorski, który napisał i zilustrował bajkę, baśń, opowiadanie;
- nagroda dziecięca za najlepszą osobną bajkę/ baśń;
- nagroda dziecięca za najlepsze osobne ilustracje.

  Prace konkursowe należy składać w bibliotece szkolnej w terminie do dnia 28 lutego 2018 r. Szkolna komisja konkursowa wyłoni prace, które zostaną zgłoszone do konkursu. Najciekawsze z nich zostaną nagrodzone już na etapie szkolnym.

  Uroczysty finał konkursu „Bazgroł” będzie miał miejsce w maju podczas Warszawskich Targów Książki na Stadionie Narodowym.


Bibliotekarze

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie