SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

WE WŁODAWIE

Wyjazd na pokazy chemiczne

  12 stycznia br. uczniowie klasy VIId uczestniczyli w wycieczce szkolnej do Lublina, dzięki której mogli wziąć udział w pokazach chemicznych. W auli Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, w atmosferze zabawy i z dużą dozą humoru, pracownicy naukowi prezentowali ciekawe, nietypowe eksperymenty i doświadczenia chemiczne. Wśród nich znalazły się zarówno trudne albo wręcz niemożliwe do wykonania w warunkach szkolnych, jak i takie, które można przeprowadzić we własnym zakresie, wykorzystując proste środki.

  Siódmoklasiści z zainteresowaniem przypatrywali się prezentowanym doświadczeniom. Dowiedzieli się, że umiejętności doświadczalne mogą okazać się bardzo przydatne nie tylko w laboratorium, ale również w sytuacjach dnia codziennego, np. gdy chcemy rozpalić ognisko, a nie mamy zapałek. Wystarczy nieco wiedzy chemicznej i problem zostanie rozwiązany.

  Ideą pokazów chemicznych jest popularyzacja chemii poprzez prezentację ciekawych, efektownych, często fascynujących młodzież doświadczeń. 

  Pomysłodawcą wycieczki była pani Joanna Kozak, która od wielu lat współpracuje z Wydziałem Chemii UMCS. Wyjazd zorganizowała we współpracy z wychowawcą kl. VII „d” panią Małgorzatą Błażejczyk. Opiekę nad uczniami sprawowały panie: Małgorzata Błażejczyk, Joanna Kozak i Marta Wiatrowska.

 

Joanna Kozak

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie