SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

WE WŁODAWIE

Zimowisko 2018

Ferie 2018 Zimowisko w Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie "Trójka", a sfinansowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta Włodawa oraz przez Szkołę Podstawową nr 3. 
W dniach 29.01. – 2.02.2018 r. 135 uczniów w 9 grupach aktywnie uczestniczyło w zajęciach: artystycznych, kulinarnych, sportowych i tanecznych zorganizowanych na terenie szkoły. Zajęcia odbywały się w godzinach od 8.00 do 15.00. Każdego dnia uczestnicy zimowiska mieli zapewniony obiad.

 Wyjątkową atrakcją stanowił występ artystów z Cyrku FOKUS. W programie znalazły się: pokaz iluzji, akrobacje na mini rowerku, żonglerka piłkami, obręczami i maczugami, pokaz hula hoop z wieloma obręczami, elementy fireshow, zabawy z tresowanym pudelkiem. Zgromadzone dzieci zabawiane były przez wesołego klauna Maniusia oraz oglądały pokaz umiejętności fakira. Kilkoro uczniów miało możliwość wziąć czynny udział w niektórych sztuczkach. Nie zabrakło też atrakcji poza cyrkowych, takich jak króliczek domowy czy duża jaszczurka – legwan czerwony, które można było zobaczyć z bliska i pogłaskać. Cyrk wywarł na dzieciach duże wrażenie, wszyscy znakomicie się bawili. 
  Dzieci odbyły wycieczkę do Podziemi Kredowych w Chełmie. Ponadto brały udział w warsztatach zorganizowanych przez Muzeum - Zespół Synagogalny, MDK, w zabawach ruchowych w "Dziecięcym Raju" oraz były na basenie. Przeprowadzono również zajęcia i pogadanki o tematyce profilaktycznej: przeciwdziałanie uzależnieniom, agresji oraz umiejętność radzenia sobie ze stresem i niepowodzeniami w szkole. 

  Tegoroczne zimowisko oceniamy jako bardzo udane.


Teresa Rymczuk

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie