SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

WE WŁODAWIE

Szkolny konkurs "Angielski na scenie" - wyniki

 

Klasy V Klasy VI Klasy VII

I miejsce klasa Vc - (127 pkt)
II miejsce klasa Va - (118 pkt)
III miejsce klasa Vd - (105 pkt)

I miejsce klasa VIb - (135 pkt)
II miejsce klasa VIa - (108 pkt)
III miejsce klasa VId - (83 pkt)
IV miejsce klasa VIc

I miejsce klasa VIIb - (149 pkt) oraz VIIa - (146 pkt)
II miejsce klasa VIId - (139 pkt)
III miejsce klasa VIIc - (117pkt)

  Skład komisji: p. Edyta Biront-Maik, p. Katarzyna Grzywaczewska, p. Mirosława Sławińska, p. Agnieszka Makus, p. Anna Szwarcer.

  Za zajęcie I miejsca uczniowie biorący udział otrzymują ocenę celującą z języka angielskiego, za miejsce II i III – ocenę bardzo dobrą z języka angielskiego. Oprócz ocen uczniowie otrzymują również pochwałę z wagą +1.

Regulamin konkursu "Angielski na scenie"

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział oraz gratulujemy osiągniętych wyników!!!

 

Nauczyciele języka angielskiego

 

 

 

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie