SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

WE WŁODAWIE

Ogólnopolski Festiwal Piosenki Przyrodniczej

  23 marca 2018 r. w Młodzieżowym Domu Kultury we Włodawie odbył się Ogólnopolski Festiwal Piosenki Przyrodniczej orgnizowany przez: Szkołę Podstawową nr 3 im. gen. F. Kleeberga we Włodawie, Poleski Park Narodowy, Młodzieżowy Dom Kultury im. Oskara Kolberga we Włodawie, Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Włodawa oraz Urząd Miasta we Włodawie. Instytucją wspierającą był Włodawski Dom Kultury. Patronat honorowy nad festiwalem objęli: Burmistrz Włodawy i Starosta Włodawski.

  Na konkurs wpłynęły 73 zgłoszenia, w tym: 21 zespołów i 51 solistów. Ogółem ponad 250 uczestników. Wykonawcy przygotowali dwie piosenki o tematyce przyrodniczej lub ekologicznej. Jury oceniając wykonawców zwracało uwagę przede wszystkim na poziom warsztatu wykonawczego, dobór repertuaru, interpretację i ogólny wyraz artystyczny.

  W skład jury weszli: Leszek Darmochwał - nauczyciel muzyki w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Krasnymstawie, opiekun artystyczny grup wokalnych i solistów, przewodniczący jury; Anna Galus - nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej nr 2 we Włodawie, członek jury; Radosław Olszewski, przedstawiciel Poleskiego Parku Narodowego, kierownik ośrodka hodowli zwierząt, muzyk – amator, członek jury; Aleksandra Chwalczuk, przedstawiciel Lasów Państwowych Nadleśnictwo Włodawa, członek jury.

  Celem festiwalu była prezentacja dorobku wokalnego młodych artystów, amatorów i upowszechnianie wartości przyrodniczych, ekologicznych, prozdrowotnych, a także wrócenie uwagi na elementy krajobrazowe naszej okolicy i kraju.

 

  Wręczenie nagród i koncert laureatów odbędzie się 23 kwietnia 2018 r. w sali kina Włodawskiego Domu Kultury.

 

 Protokół z posiedzenia jury Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenk Przyrodniczej we Włodawie

 

Iwona Szwaj

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie