SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

WE WŁODAWIE

Pomagamy Ziemi

  W sobotę 21 kwietnia Samorząd Uczniowski naszej szkoły zaprosił chętnych uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w pożytecznym spacerze ekologicznym w związku z obchodami Dnia Ziemi. Dzielna ekipa wyruszyła spod szkoły o godz. 9.00 i udała się w stronę Okuninki zbierając po drodze śmieci i podziwiając piękne krajobrazy. Wędrówka zakończyła się wspólnym ogniskiem przy domku myśliwskim. Oprócz pieczenia kiełbasek uczniowie próbowali swoich sił w przeciąganiu liny. 

   Aby jeszcze skuteczniej zachęcić wszystkich do dbania o środowisko chętni uczniowie wykonali plakaty pod hasłem ‘’Pomagam Ziemi’’. 

  Cała akcja miała na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

 

Agnieszka Makus
Katarzyna Grzywaczewska
Dagmara Koleśnik
Monika Iwanowska
Małgorzata Grzywaczewska

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie