SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

WE WŁODAWIE

Międzynarodowy Dzień Tańca

  Międzynarodowy Dzień Tańca to święto ustanowione w 1982 roku przez Komitet Tańca Międzynarodowego Instytutu Teatralnego będącego pod auspicjami UNESCO. Dzień obchodów 29 kwietnia wybrano na pamiątkę chrztu wielkiego reformatora sztuki tańca, twórcy europejskiego teatru baletowego, francuskiego tancerza i choreografa Jeana- Georges'a Noverre'a.

   Z okazji tego święta uczniowie klas młodszych, wspólnie z nauczycielami, na holu głównym odtańczyli kilka tańców. Największą popularnością cieszyły się "Czekolada" i "Belgijka". Prowadzący tancerze – przedstawiciele klasy IVf udzielali cennych wskazówek i zachęcali do wspólnej zabawy. Być może taka forma rekreacji stanie się interesującym sposobem spędzenia czasu wolnego podczas przerw międzylekcyjnych.

Imprezę przygotował Samorząd Uczniowski klas 0-III i IV – VII, wraz z opiekunami.


Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego klas 0 – VII.

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie