SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

WE WŁODAWIE

Zapraszamy do śpiewania!

  Zespół CANTO zaprasza wszystkich uczniów naszej szkoły na wokalne zajęcia pozalekcyjne.

  CANTO istnieje od 2003 roku. Zajęcia obejmują: ćwiczenia wokalne, dykcji i interpretacji piosenki. Prowadzone są też dodatkowe spotkania dla solistów. Zespół prowadzi pani Iwona Szwaj.
  Występujemy na koncertach i festynach. Bierzemy udział w uroczystościach szkolnych, pozaszkolnych oraz festiwalach piosenki - często z sukcesem.

 

  W ubiegłym roku szkolnym nasza solistka Asia Paciorkowska została wyróżniona w Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej we Włodawie. Uzyskała też I miejsce w Powiatowym Konkursie Piosenki Europejskiej w Wyrykach. Zespół wokalny CANTO zajął II miejsce w Wojewódzkim Festiwalu Kolęd i Pastorałek we Włodawie oraz III miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Przyrodniczej. Grupa młodsza zespołu CANTO została wyróżniona w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Przyrodniczej.

  Zapraszamy do zespołu!
Spotkania grupy starszej CANTO (klasy 4-8) będą odbywały się we wtorki na 7 i 8 godzinie lekcyjnej w sali 216. Spotkanie organizacyjne - 11.09.2018 r.
Grupa młodsza (klasy 1-3) – zajęcia w piątki na 5 lekcyjnej, sala 216. Spotkanie organizacyjne 14.09.2018 r.

 

Iwona Szwaj

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie