SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

WE WŁODAWIE

Klasy pierwsze z wizytą w bibliotece

  Wszystkie klasy pierwsze naszej szkoły skorzystały z zaproszenia do udziału w zajęciach bibliotecznych, które odbyły się we wrześniu w bibliotece szkolnej. Celem spotkań było zapoznanie nowych czytelników z zasadami korzystania z wypożyczalni i czytelni, zwrócenie uwagi na potrzebę szanowania materiałów bibliotecznych oraz zachęcenie uczniów do codziennego czytania.

  Każdy uczestnik zajęć otrzymał zakładkę do książki, wykonaną specjalnie na tę okoliczność przez panie bibliotekarki, przypominającą o magicznych właściwościach książek.
Wielu pierwszoklasistów przystąpiło do akcji „Czytaj codziennie z  Gangiem Słodziaków”, dzięki czemu mają szansę otrzymać tytuł wzorowego czytelnika i pamiątkowy dyplom.
Dziękujemy za aktywne uczestnictwo w spotkaniach i życzymy przyjemnego obcowania z literaturą. Rodziców prosimy o wspieranie swoich pociech w pierwszych doświadczeniach czytelniczych. Przypominamy, że dziecko, które czyta, w przyszłości stanie się dorosłym, który myśli.

Bibliotekarze

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie