SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

WE WŁODAWIE

Magiczna biblioteka naszej szkoły

  O magicznych właściwościach naszej szkolnej biblioteki przekonali się uczniowie oddziałów 0 „A” i „B”, którzy w czwartek 25 października br. uczestniczyli w wyjątkowych zajęciach bibliotecznych. Podczas pogadanki na temat ulubionych postaci ze znanych młodszym czytelnikom bajek i baśni zza regałów bibliotecznych wyłonili się Bazyliszek i Barbarka – bohaterowie wiersza Tadeusza Kubiaka. Zaprosili naszych gości do wspólnej zabawy w pociąg, który zatrzymywał się na wybranych „stacjach” – między innymi przy regale z księgozbiorem dla najmłodszych czytelników oraz przy stanowisku wypożyczeń. 

  Uczniowie „zerówek” wykazali się imponującą wiedzą na temat przeznaczenia biblioteki i zasad korzystania z niej. W swoich wypowiedziach zwracali również uwagę na potrzebę szanowania książek, aby służyły jak największej grupie czytelników.
  Lekcje biblioteczne zostały zorganizowane przez p. Mirosławę Zawistowską we współpracy z uczennicami klasy 8 „B”: Aleksandrą Klimiuk oraz Zuzanną Gołębiowską. Dziewczęta zaprezentowały młodszym kolegom inscenizację wiersza „Bazyliszek i Barbarka”, do której przygotowały specjalne rekwizyty i przebrania. Wykonany przez Zuzię kostium Bazyliszka wywarł na widzach ogromne wrażenie.
  Serdecznie dziękujemy Zuzi i Oli za uatrakcyjnienie zajęć i nieocenioną pomoc w ich organizacji.

Bibliotekarze

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie