SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

WE WŁODAWIE

Spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta

  03 i 08. 10. 2018 r. w naszej szkole gościła Pani Małgorzata Dejneka, Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta. Spotkanie to adresowane było do uczniów klas 8 i odbyło się w ramach lekcji wos. 

  Zajęcia miały na celu przybliżenie praw konsumenckich uczniom, możliwości reklamacji towaru, poznaniu praw konsumenckich w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
  Pani Rzecznik ilustrowała zagadnienia teoretyczne, licznymi przykładami podejmowanych przez siebie spraw. 
  Warte jest podkreślenie, że Rzecznik świadczy swoją pomoc prawną bezpłatnie, a siedzibę ma w Starostwie Powiatowym we Włodawie.


Małgorzata Oleniak

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie