SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

WE WŁODAWIE

Ogłoszenie

Szanowni Rodzice,
informujemy, że w dniu dzisiejszym w jednej z sal lekcyjnych została rozpylona przez ucznia niewielka ilość gazu. Natychmiast została powiadomiona zgodnie z procedurą Straż Pożarna, Policja i wezwane Pogotowie. Nie zaistniała konieczność ewakuacji uczniów. Obecnie budynek został dopuszczony do użytku przez PSP we Włodawie i uczniom nie zagraża żadne niebezpieczeństwo.

 

Dyrektor Szkoły
mgr Janusz Korneluk

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie