SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

WE WŁODAWIE

Akcja społeczna "Szlachetna Paczka"

  W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa nr 3 po raz kolejny włączyła się do realizacji projektu społecznego „Szlachetna Paczka”. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu całej społeczności szkolnej udało nam się nie tylko zaspokoić najważniejsze potrzeby, ale także spełnić marzenia jednej z rodzin. 

  W imieniu własnym oraz obdarowanej rodziny serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom, pracownikom szkoły oraz innych osobom, które zdecydowały się wesprzeć tę inicjatywę.

 

Koordynatorzy

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie