SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

WE WŁODAWIE

Laureatka konkursu plastycznego

  Dominika Tokarska z klasy 6a została laureatką XX Powiatowego Konkursu Plastycznego "Boże Narodzenie Tradycje i Współczesność", organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury we Włodawie. Praca przestrzenna zatytułowana "Anioł" zyskała aprobatę jury i Dominika została zaliczona do grona laureatów. GRATULUJEMY!


Iwona Szwaj

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie