SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

WE WŁODAWIE

Bezpieczne ferie zimowe

  Przed udaniem się na ferie zimowe Samorząd Uczniowski klas 0-III zorganizował spotkanie z pracownikiem Straży Pożarnej. Uczestniczył w nim młodszy brygadier Waldemar Makarewicz, który przeprowadził pogadankę na temat "Bezpieczeństwa podczas wypoczynku zimowego". Uczniowie mieli okazję przypomnieć sobie zasady udzielania pierwszej pomocy i proszenia o pomoc w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa.

Małgorzata Sobiecka

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie