SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

WE WŁODAWIE

Ogłoszenie

  Szanowni Rodzice uczniów naszej szkoły oraz oddziałów przedszkolnych, 
w związku z tym, że prawdopodobnie od poniedziałku 8.04.2019 r. pracownicy naszej szkoły przystąpią do strajku, informuję, że w obecnej sytuacji nie jestem w stanie określić liczby pracowników zgłaszających gotowość do pracy. Wobec powyższego przygotowując organizacyjnie placówkę na czas protestu, dokonamy rozeznania w dniu 8 kwietnia 2019 roku, ilu nauczycieli i pracowników nie będzie uczestniczyło w strajku czynnym. Na tej podstawie, w porozumieniu z organem prowadzącym, przygotujemy się do organizacji pracy placówki podczas strajku. 

  Priorytetem w sferze organizacji pracy placówki będzie przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom i dzieciom, które zgłoszą się do szkoły. Jednocześnie nadmieniam, że w dniu 8 kwietna br. dzieci, które przyjdą tego dnia do szkoły będą objęte opieką w godzinach zajęć lekcyjnych (podczas trwania strajku przewidywane jest wydawanie posiłków).

  O wszelkich zmianach będę Państwa informować na bieżąco.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3
we Włodawie
mgr Janusz Korneluk

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie