SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

WE WŁODAWIE

Ogłoszenie

  Szanowni Rodzice!
  W związku z trwającym strajkiem pracowników oświaty informuję, że szkoła nie jest zamknięta.
W najbliższych dniach, tj. w terminie strajku ustalonym z Komitetem Strajkowym w Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie, będą odbywały się zajęcia opiekuńcze w godzinach 6.45 - 16.00.
Prosimy, aby dzieci zgłaszały się w holu głównym, skąd zostaną skierowane do odpowiednich sal i opiekunów. 

W dniach strajku wydawane są obiady, dzieci przedszkolne otrzymują wszystkie posiłki.

Spotkanie z uczniami klas VIII dotyczące sprawdzianu i systemu logowania do szkół ponadgimnazjalnych odbędzie się w odrębnym terminie, o czym ósmoklasiści zostaną powiadomieni przez dziennik elektroniczny.

Z poważaniem 
Janusz Korneluk 
dyrektor szkoły

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie