SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

WE WŁODAWIE

Zebrania klas pierwszych i zerowych


  Zebrania klas pierwszych i zerowych odbędą się dnia 12.06.2019 r. o godz. 16:00.
Ia - sala 119
Ib - sala 114
Ic - sala 32
Id - sala 17
0a - sala 29

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie