SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

WE WŁODAWIE

Ogłoszenie


  W związku z upałami w poniedziałek i wtorek (17 i 18 czerwca) lekcje są skrócone do 0.5 h i przerwy 5 minut.

1 lekcja 8:00-8:30
2 lekcja 8:35-9:05
3 lekcja 9:10-9:40
4 lekcja 9:45-10:15
5 lekcja 10:20-10:50
6 lekcja 10:55-11:25
7 lekcja 11:40-12:10
8 lekcja 12:15-12:45

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie