SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

WE WŁODAWIE

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej  Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwany Dniem Nauczyciela jest polskim świętem państwowym oświaty i szkolnictwa wyższego. Zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 r. na mocy ustawy — Karta praw i obowiązków nauczyciela pod nazwą Dnia Nauczyciela, a następnie w 1982 r. przemianowane na Dzień Edukacji Narodowej.

  Święto to upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce. Komisja ta została powołana z inicjatywy króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 r. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty.

 Zgodnie z tradycją w dniu 14 października w naszej szkole odbywa się Ślubowanie Klas Pierwszych.

 

Zobacz: Fotoreportaż

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie