SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

WE WŁODAWIE

Procedury postępowania w Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie

.

1.   Procedura procesu adaptacyjnego uczniów klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 3 im. gen. Franciszka Kleeberga we Włodawie.

2.   Procedura procesu adaptacyjnego uczniów klas czwartych w Szkole Podstawowej nr 3 im. gen. Franciszka Kleeberga we Włodawie.

3.   Procedury obiegu informacji w Szkole Podstawowej nr 3 im. gen. Franciszka Kleeberga we Włodawie.

4.  Procedura kierowania uczniów na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Szkole Podstawowej
nr 3 im. gen. Franciszka Kleeberga we Włodawie.

5.   Procedura postępowania nauczyciela w przypadku agresywnego zachowania ucznia w Szkole Podstawowej nr 3 im. gen. Franciszka Kleeberga we Włodawie.

6.   Procedura rozpoznawania potrzeb uczniów w zakresie pomocy materialnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. gen. Franciszka Kleeberga we Włodawie.

7.   Procedura postępowania nauczyciela z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze w Szkole Podstawowej nr 3 im. gen. Franciszka Kleeberga we Włodawie.

8.   Procedura postępowania wobec ucznia uchylającego się od realizowania obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 im. gen. Franciszka Kleeberga we Włodawie.

9.   Procedury dotyczące spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów w Szkole Podstawowej
nr 3 im. gen. Franciszka Kleeberga we Włodawie.

10. Procedura przyjmowania, rozpatrywania i koordynowania skarg i wniosków w Szkole Podstawowej nr 3 im. gen. Franciszka Kleeberga we Włodawie.

11. Procedura udostępniania dokumentacji szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. gen. Franciszka Kleeberga we Włodawie.

12. Procedura postępowania w przypadku naruszania godności osobistej ucznia w Szkole Podstawowa nr 3 im gen. Franciszka Kleeberga we Włodawie.

13. Procedura rozpoznawania potrzeb uczniów w zakresie pomocy materialnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. gen. Franciszka Kleeberga we Włodawie.

14. Procedura rozpoznawania środowiska ucznia Szkole Podstawowej nr 3 im. gen. Franciszka Kleeberga we Włodawie.

15. Procedura kontaktów z rodzicami w Szkole Podstawowej nr 3 im. gen. Franciszka Kleeberga we Włodawie.

16. Procedura zatwierdzania programów nauczania w Szkole Podstawowej nr 3 im. gen. Franciszka Kleeberga we Włodawie.

17. Procedura wyboru podręczników obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 3 im. gen. Franciszka Kleeberga we Włodawie.

18. Procedura dotycząca profilaktyki i zwalczania wszawicy w Szkole Podstawowej nr 3 im. gen. Franciszka Kleeberga we Włodawie.

20. Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń korzysta z telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.

 

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie