SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

WE WŁODAWIE

Przetargi, Konkursy, Oferty

 
 
*
 
 
 
Przetarg na dostawę artykułów spożywczych do kuchni szkolnej
w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.
 
 
 

*

 

Nabór na stanowisko urzędnicze - główny księgowy Zakończony!

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy
Kwestionariusz osobowy
Klauzula informacyjna

 

Nabór na stanowisko urzędnicze - główny księgowy - konkursu nie rozstrzygnięto

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy
Kwestionariusz osobowy
Klauzula informacyjna

 

Nabór na stanowisko urzędnicze - główny księgowy - konkursu nie rozstrzygnięto

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy
Kwestionariusz osobowy
Klauzula informacyjna

  

Nabór na stanowisko urzędnicze - główny księgowy - konkursu nie rozstrzygnięto

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy
Kwestionariusz osobowy
Klauzula informacyjna

 

Nabór na stanowisko urzędnicze - główny księgowy - konkursu nie rozstrzygnięto

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy
Kwestionariusz osobowy
Klauzula informacyjna

 

Nabór na stanowisko urzędnicze - główny księgowy - konkurs został nie rozstrzygnięty

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy
Kwestionariusz osobowy
Klauzula informacyjna

 

Nabór na stanowisko urzędnicze - główny księgowy - konkurs został nie rozstrzygnięty

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy
Kwestionariusz osobowy
Klauzula informacyjna

 

*
 
 
 
 *
 
 


Nabór na stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy

 

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy REFERENT
w Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie Zakończone!

 

 *


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
REFERENT Zakończone! 

 

 *

 

Zamówienie z wolnej ręki
logo projektu02

Informacja o zamiarze zawarcia umowy

 

 *

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. BHP - Zakończone!

 

 *

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
INFORMATYK - Zakończone!

 

 *

 

Ogłoszenie o naborze pracowników do oddziału przedszkolnego
tworzonego przy Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie Zakończone!

 

 *
 

Projekt "Małe skrzaty" realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Zakończone!

Katra uczestnika projektu
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział dziecka w projekcie

 

 *

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
SEKRETARZ SZKOŁY Zakończone!

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy SEKRETARZA SZKOŁY w Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie