SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

WE WŁODAWIE

Konkurs plastyczny z okazji jubileuszu 25-lecia naszej szkoły

  Z okazji 25. rocznicy powstania naszej szkoły Samorząd Uczniowski klas 0-III zorganizował konkurs plastyczny na plakat pod hasłem „25-lecie Szkoły Podstawowej nr 3 im. gen. F. Kleeberga we Włodawie”, który spotkał się z ogromnym zainteresowaniem społeczności szkolnej. Poziom artystyczny zgłoszonych do konkursu prac, wykonanych przez najmłodszych uczniów oraz ich rodziców, okazał się tak wysoki, że jury wyłoniło więcej niż trzech zwycięzców. 

  Plakaty zostaną wyeksponowane w ramach wystawy pokonkursowej, do obejrzenia której zapraszamy po powrocie do szkoły, wtedy też nastąpi uroczyste rozdanie nagród.

Protokół z posiedzenia jury konkursu plastycznego na plakat pod hasłem
„25-lecie Szkoły Podstawowej nr3 we Włodawie im. gen. F.Kleeberga”

 

I miejsca

II miejsca

III miejsca

Wyróżnienia

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie