SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

WE WŁODAWIE

Mamy laureata!

  Dnia 11 czerwca 2021 r. w siedzibie Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie miał miejsce finał XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o PPN.

Konkurs odbywał się w dwóch grupach wiekowych:
I – klasy III-V
II – klasy VI-VIII

Nasi uczniowie wykazali się ogromną wiedzą na temat flory i fauny Parku.
Laureatem konkursu został Michał Zając, uczeń klasy IVc.
Tytuły finalistek uzyskały Karolina Sidoruk z kl. VIf i Hanna Odyniec z kl. Va.

 Gratulujemy!

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie