SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

WE WŁODAWIE

Wakacje! Wakacje!

  Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego organizuje "Warsztaty artystyczne" dla dzieci i młodzieży w dziedzinach: malarstwo, rzeźba, tkactwo, haft, szycie.
Warsztaty odbędą się w dn. 28.06-02.07.2021 r. w siedzibie STKN, ul. J. Piłsudskiego 52.

Wpisowe – 25 zł.

 

Barbara Litwiniuk
prezes STKN

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie