SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

WE WŁODAWIE

Konkurs "Znam swoje Miasto"

.
"Jest na mapie mała kropka
Ja tu mieszkam, tu mnie spotkasz.
Jest ciekawie i wesoło
W moim świecie naokoło".

  Jak co roku uczniowie klas I - III uczestniczyli w szkolnym konkursie "Znam swoje Miasto". Konkurs przebiegał w 3 kategoriach: wiedzowym, plastycznym i album.

Celem konkursu było poszerzenie wiedzy zdobywanej w czasie zajęć lekcyjnych i rozwijanie aktywności poznawczej, a także kształtowanie szacunku dla osiągnięć kulturalnych oraz rozbudzanie zainteresowań naszą tradycją, współczesnością i przyszłością naszej "Małej Ojczyzny".

Uczestnicy otrzymali dyplomy i słodycze ufundowane przez Radę Rodziców.

Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie