SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

WE WŁODAWIE

Artykuły

SKO w naszej szkole


zyrafa_head  Od 09.10.2012 r. w Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie rozpoczęła działalność SKO (Szkolna Kasa Oszczędności) pod patronatem Banku PKO BP. Pierwszym krokiem współpracy z bankiem była prezentacja celów i zasad organizacji SKO przez przedstawiciela banku dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Opiekunami SKO zostały: pani Julita Gołębiowska oraz pani Monika Rogozińska. Obie panie zostały przeszkolone pod kątem prawidłowego zarządzania uczniowskimi pieniędzmi.

  Pomysł powstania SKO w naszej szkole narodził się z myślą zaszczepienia wśród uczniów idei gospodarowania posiadanymi kieszonkowymi, oszczędnościami, itp. Chcemy pokazać uczniom, że nawet najmniejszy systematycznie odkładany pieniądz w bliższej czy dalszej przyszłości przyniesie zysk w postaci:

- zgromadzonej kwoty na zakup wymarzonej rzeczy,
- kieszonkowego na wycieczkę czy wakacje,
- nagrody za systematyczne oszczędzanie w SKO – cyklicznie organizowane będą konkursy, quizy.

CELE:

- kształtowanie wśród uczniów nawyku systematycznego oszczędzania,
- racjonalne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi,
- popularyzacja wiedzy o działalności banków.

Regulamin logo działającego przy Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie.

Jak zostać członkiem logo - instrukcja.

Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie