REKRUTACJA 2023/2024

Szanowni Państwo!

W załączniku zarządzenie nr 6/2023 Burmistrza Włodawy z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024.

Pobierz plik

(82) 572-11-38