Regulaminy szkolne

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania – klasy I-III Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania – klasy IV-VIII Regulamin udzielania stypendiów Regulamin przyznawania stypendiów za szczególne osiągnięcia sportowe i artystyczne Regulamin przyznawania...