7 podstawowych reguł szacunku

Kiedy traktujemy ludzi z szacunkiem, dajemy im odczuć, że ich bezpieczeństwo, szczęście, a także marzenia, pragnienia i potrzeby są dla nas ważne dlatego, że są ludźmi.

Jeśli uważasz, że jesteś osobą, która szanuje innych, sprawdź czy spełniasz wszystkie poniższe reguły dotyczące szacunku:

1. Szanuj indywidualną wartość i godność innych 

Ludzie pełni szacunku nie traktują innych ludzi instrumentalnie, jak przedmioty, nie manipulują nimi ani nie wykorzystują dla własnych celów.

Ludzie pełni szacunku wiedzą, że każdy człowiek ma swoją wartość.

Ludziom, którzy nauczyli się zauważać i doceniać dobre strony innych, a także być hojnymi, współczującymi i wrażliwymi w ocenianiu ich, łatwiej jest okazywać szacunek, pomimo ich wad.

Ludzie z charakterem wiedzą, że na szacunek i poważanie trzeba sobie zasłużyć. Z drugiej jednak strony pamiętają, że każdy człowiek, niezależnie od osobistych przymiotów, powinien być traktowany z szacunkiem, nawet ludzie, którzy dopuścili się strasznych rzeczy.

Ludzie z charakterem traktują innych z szacunkiem, nie ze względu na to, kim oni są czy na co zasługują, ale przez wzgląd na to, kim sami są czy chcieliby być.

2. Traktuj innych uprzejmie i grzecznie

Ludzie pełni szacunku używają słów „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam” nie tylko w stosunku do obcych i dalekich znajomych, ale także wobec rodziny i przyjaciół.

Ludzie pełni szacunku są uprzejmi, starają się hamować wybuchy gniewu, niezadowolenia i pogardy, aby nie ranić uczuć innych.

Ludzie z charakterem idą przez życie tak, jakby inni ludzie byli ich gośćmi, a oni idealnymi gospodarzami.

Ludzie pełni szacunku do osób starszych odnoszą się z większym respektem niż do własnych kolegów i rówieśników.

Kiedy traktujemy słabszych bez należytego szacunku nie tylko ujawniamy słabe strony swego charakteru, ale także pokazujemy złe wzory następnemu pokoleniu.

3. Szanuj słuszne społecznie standardy i zwyczaje

Pełni szacunku ludzie są wrażliwi na innych, szanują słuszne społeczne standardy dobrego wychowania, przyzwoitości, osobiste przekonania, zwyczaje i tradycje, które są ważne dla innych.

Ludzie pełni szacunku ubierają się, mówią i zachowują się tak by nie obrażać innych.

4. Żyj zgodnie ze złotą regułą

Ludzie pełni szacunku żyją według złotej reguły, traktują innych tak, jak sami chcieliby być traktowani.

Pełni szacunku ludzie wiedzą, że mimika, postawa ciała, gesty, pomruki, siła i tonacja głosu nieustannie sygnalizują okazywany szacunek wobec innych.

Ludzie z charakterem pamiętają, że człowiek ma potrzebę wypowiedzenia się i powinno się go wysłuchać. Można nie zgadzać się z jego zdaniem, ale nie można „zamykać mu ust”, bo każdy ma prawo do odmiennych opinii.

Pełni szacunku ludzie nigdy nie są wścibscy, niegrzeczni ani agresywni, nie upierają się, aby wszyscy mieli takie poglądy na każdą sprawę jak oni.

Ludzie z charakterem szanują czyjąś prywatność, wiedzą, gdzie leżą jej granice, których bez pozwolenia naruszać nie wolno.

5. Akceptuj różnice, oceniaj charakter i zdolności

Ludzie z charakterem oceniają i szanują każdego człowieka ze względu na nich samych.

Pełni szacunku ludzie wiedzą, że należy wysłuchać z szacunkiem ludzi, którzy mają inne przekonania czy pochodzenie niż ich, są tolerancyjni i akceptują ich wybory, tak jak chcą, aby oni akceptowali ich.

6. Szanuj autonomię innych

Ludzie szanujący innych dają im możliwość uczestniczenia w podejmowaniu decyzji, które ich dotyczą, biorąc pod uwagę także ich opinię.

7. Unikaj przemocy i gróźb

Ludzie pełni szacunku dla innych nie używają gróźb i siły fizycznej, by postawić na swoim albo wyrazić swój gniew i niezadowolenie.

Ludzie z charakterem widząc osobę okazującą brak szacunku reagują natychmiast, wyjaśniając, co było niewłaściwe w jego zachowaniu.

Szacunek, podobnie jak miłość, ma prawdziwą wartość dopiero wtedy, gdy okazywany jest z własnej nieprzymuszonej woli. Wymuszony przez strach jest raczej pogardą.

Ludzie, którzy traktują innych ludzi z szacunkiem, są wiarygodni i mogą wymagać od nich identycznego zachowania.

Źródło: M.S. Josephson, V.J. Peter, T. Dowd “Jak kształtować charakter nastolatka”

(82) 572-11-38

Skip to content