Patron szkoły

Generał Brygady
Franciszek Kleeberg

  Urodził się 1 lutego 1888 r. w Tarnopolu. W jego rodzinie panowała tradycja zawodowej służby wojskowej. Po zdaniu matury Franciszek Kleeberg wstąpił do Wojskowej Akademii Technicznej w Mödling w Austrii. W roku 1908 uzyskał patent oficera artylerii. W czasie I wojny światowej służył w Legionach Polskich. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wstąpił do Wojska Polskiego. Jako szef sztabu armii “Wschód” brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Za udział w utrzymaniu niepodległości Polski otrzymał następujące odznaczenia: Krzyż orderu Virtuti Militari V kl., Krzyż Walecznych – czterokrotnie, Krzyż Oficerski Polonia Restituta, francuską Legię Honorową i inne odznaczenia.

W momencie wybuchu II wojny światowej otrzymał polecenie zorganizowania obrony od północy, przed nacierającymi Niemcami. Oddziały dowodzone przez gen. Franciszka Kleeberga podążając na pomoc oblężonej Warszawie 23 września wkroczyły do Włodawy.

Właśnie we Włodawie gen. Kleeberg dokonał reorganizacji podległych mu jednostek tworząc Samodzielną Grupę Operacyjną “Polesie”, która tak pięknymi zgłoskami wpisała się w historię Polski. Działania SGO “Polesie” spowodowały, że poza Warszawą i Helem istniał jeszcze przez 3 dni wolny skrawek Polski – “włodawska Rzeczpospolita”, zamykająca się w granicach Bug-Sławatycze-Kock-Lubartów-Sawin. 27 września 1939 r. gen. Kleeberg powołał we Włodawie władze miejskie, rozkazał uporządkować miasto, otworzyć sklepy i naprawić zniszczone drogi.

29 września jednostki SGO “Polesie” ruszyły na zachód w kierunku Kocka, gdzie między 2 a 5 października 1939 r. stoczyły ostatnią bitwę kampanii wrześniowej. Ze względu na brak amunicji i żywności gen. Franciszek Kleeberg podjął decyzję o kapitulacji, wtedy wydał swój słynny, ostatni rozkaz skierowany do podległych mu żołnierzy. Wzięty do niewoli wraz z całym sztabem SGO “Polesie” został wywieziony do twierdzy w Königsten, gdzie przebywał aż do swojej śmierci 5 kwietnia 1941 r. Po trzydziestu latach jego prochy sprowadzono do Polski.
Z honorami należnymi żołnierzowi  i dowódcy, który jako ostatni złożył broń podczas wojny obronnej w 1939 r., spoczął wśród żołnierzy na cmentarzu wojennym w Kocku.

11 października 1997 r. odbyła się uroczystość nadania imienia naszej szkole. Szkoła otrzymała imię 
gen. Franciszka Kleeberga i sztandar. Na tę uroczystość przybyło wielu gości m.in. rodzina gen. Franciszka Kleeberga: Anna Kleeberg (synowa), Piotr Kleeberg (wnuk), Małgorzata Kleeberg – Rohde, Anna Kleeberg (prawnuczka).

SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ O PATRONIE SZKOŁY

1. Podaj datę i miejsce urodzenia gen. Franciszka Kleeberga.
a) 1 marca 1888r. w Tarnobrzegu
b) 1 lutego 1898r. w Tarnowie
c) 1 lutego 1888r. w Tarnopolu

2. Jak nazywała się jednostka wojskowa dowodzona przez gen. Kleeberga podczas II wojny światowej:
a) Samodzielny Graniczny Oddział “Polesie”
b) Samodzielna Grupa Operacyjna “Polesie”
c) Samochodowa Grupa Operacyjna “Polesie”

3. Czy gen. Franciszek Kleeberg przebywał we Włodawie?
a) tak podczas II wojny światowej
b) nie
c) tak podczas I wojny światowej

4. Kiedy i gdzie utworzono SGO “Polesie”?
a) 28.IX.1939r. w Annopolu
b) 18.IX.1939r. w Adampolu
c) 28.IX.1939r. w Adampolu

5. Z czego zasłynął gen. Franciszek Kleeberg?
a) z dowodzenia SGO “Polesie” podczas największej bitwy kampanii wrześniowej
b) z dowodzenia SGO “Polesie” podczas pierwszej bitwy kampanii wrześniowej
c) z dowodzenia SGO “Polesie” podczas ostatniej bitwy kampanii wrześniowej

6. Jak zakończyła się bitwa pod Kockiem?
a) kapitulacją SGO “Polesie” z powodu braku amunicji
b) wygraną SGO “Polesie”
c) rozejmem

7. Z kim walczyli żołnierze SGO “Polesie” w bitwie pod Kockiem?
a) z Niemcami
b) z Sowietami

8. Podaj dokładną datę bitwy pod Kockiem.
a) 1 września 1939r.
b) 2-5 października 1939r.
c) 2-5 września 1939r.
a) 1 września 1939r.

9. Podaj datę śmierci gen. Franciszka Kleeberga.
a) 1 września 1939r.
b) 5 października 1939r.
c) 5 kwietnia 1941r.

10. Gdzie obecnie znajduje się grób gen. Franciszka Kleeberga?
a) w Dreźnie
b) w Woli Gułowskiej
c) w Kocku

(82) 572-11-38

Skip to content