Rada Rodziców

Przewodniczący Rady Rodziców – Małgorzata Dejneka
Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców – Agnieszka Kossowska
Skarbnik Rady Rodziców – Mariola Szajewska
Sekretarz – Joanna Małkowska-Morawska
Członkowie Zarządu – Andżelika Cyran, Agnieszka Popko, Ewelina Kobylewska, Sebastian Kobylewski, Andrzej Kowalczuk, Leszek Olszewski

 Regulamin Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie

Numer konta Rady Rodziców
PKO BP S.A.
06 1020 1563 0000 5302 0103 4362

Informacja o zasadach przyznawania nagród ze środków RR

Różowa Skrzyneczka

Plan wpływów i wydatków Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za rok szkolny 2022/2023

 

(82) 572-11-38

Skip to content