Rada Rodziców

Przewodniczący Rady Rodziców – Małgorzata Dejneka
Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców – Łukasz Pawluk
Skarbnik Rady Rodziców – Mariola Szajewska
Sekretarz – Dagmara Koleśnik
Członkowie Zarządu – Anna Bartnik, Andżelika Cyran, Agnieszka Kossowska, Konrad Król, Joanna Małkowska-Morawska

 Regulamin Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie

Numer konta Rady Rodziców
PKO BP S.A.
06 1020 1563 0000 5302 0103 4362

Informacja o zasadach przyznawania nagród ze środków RR

Różowa Skrzyneczka

Informacja o aplikacji

Zestawienie wydatków ze środków rady rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Sprawozdanie Rady Rodziców za cały rok 2021/2022 

Wpłaty Rada Rodziców 2021/2022

(82) 572-11-38

Skip to content