Przydatne strony WWW

 

www.men.gov.pl  Strona Ministerstwa Edukacji Narodowej
www.kuratorium.lublin.pl  Kuratorium Oświaty w Lublinie
www.cke.gov.pl  Centralna Komisja Egzaminacyjna 
  www.oke.krakow.pl  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 
www.bip.men.gov.pl Biuletyn Informacji Publicznej MEN
www.brpd.gov.pl Biuro Rzecznika Praw Dziecka
www.scholaris.pl  Internetowe Centrum Zasobów Edukacyjnych MEN
www.ibe.edu.pl Instytut Badań Edukacyjnych
www.problemy-oswiaty.org.pl Problemy Oświaty
www.znp.edu.pl Związek Nauczycielstwa Polskiego

(82) 572-11-38

Skip to content