Nasza szkoła w liczbach

 W Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie uczy się obecnie w kl. 0-VIII 677 uczniów (29 oddziałów). Zatrudnionych jest 80 nauczycieli (dyplomowanych – 54, mianowanych – 12, początkujących – 14).

Rok szkolny Liczba uczniów Liczba nauczycieli
1995/1996 1030 64
1996/1997 1174 67
1997/1998 1152 75
1998/1999 1065 76
1999/2000 1027 78
2000/2001 903 65
2001/2002 897 65
2002/2003 851 65
2003/2004 788 63
2004/2005 730 69
2005/2006 735 69
2006/2007 675 65
2007/2008 612 59
2008/2009 579 53
2009/2010 558 52
2010/2011 544 52
2011/2012 558 52
2012/2013 563 51
2013/2014 574 53
2014/2015 604 53
2015/2016 634 54
2016/2017 604 61
2017/2018 677 75
2018/2019 798 84
2019/2020 717 87
2020/2021 791  90
2021/2022 785 88
2022/2023 746 85
2023/2024 677 80

 Budynek szkoły fascynuje atrakcyjnością rozwiązań architektonicznych: widne i przestronne korytarze, dobra komunikacja pomiędzy wszystkimi kondygnacjami, ciekawe rekreacje w załamaniach korytarzy, olbrzymi hol wejściowy ze sklepikiem i portiernią, przeszklone częściowo dachy, duża liczba pomieszczeń magazynowych w piwnicach.

  Aktywnie w naszej szkole działa biblioteka. Pełni ona ważną rolę w procesie informacji dla ucznia i nauczyciela, jest miejscem licznych wystawek autorskich i tematycznych, a także organizatorem imprez czytelniczych dla różnych grup wiekowych.

  W godzinach wolnych od zajęć lekcyjnych uczniowie nasi mogą korzystać ze świetlicy. Nauczyciele prowadzi zajęcia typu: gry i zabawy, czytelnictwo, żywe słowo, zajęcia umuzykalniające, plastyczno – techniczne, ruchowe, organizowane są imprezy i uroczystości okolicznościowe.

  Wszystkie dzieci w szkole objęte są opieką pielęgniarską. W klasach 0 – VIII prowadzone jest: wychowanie zdrowotne mające na celu promocję zdrowia, opieka planowa (badania przesiewowe, bilans 10-latków), profilaktyka szczepień ochronnych, kontrola higieny osobistej uczniów. Ponadto kontrola poziomu żywienia oraz kontrola sanitarna budynku szkoły.

  Szkoła zatrudnia w pełnym wymiarze godzin pedagoga, który dba o przestrzeganie Konwencji Praw Dziecka, dba o realizację obowiązku szkolnego, udziela porad rodzicom, pomaga wychowawcom w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, organizuje różne formy terapii zajęciowej, przygotowuje lekcje wychowawcze. Ponadto zabezpiecza opiekę i pomoc materialną – organizuje i bierze udział w akcjach zbierając rzeczy materialne oraz fundusze na obiady dla dzieci z rodzin potrzebujących. Współpracuje z wieloma instytucjami zainteresowanymi problemami opieki i wychowania.

  Uczniowie mogą liczyć też na pomoc psychologa, który przeprowadza grupowe zajęcia psychoedukacyjne, koordynuje współpracę szkoły z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną, prowadzi: indywidualne zajęcia o charakterze terapeutycznym, kierowane rozmowy, wywiady z rodzicami – udziela porad, instruktażu, wsparcia w działaniach wychowawczych rodziców. Współpracuje z klasowymi zespołami nauczycieli.

  W szkole działają liczne organizacje uczniowskie, np. Samorząd Uczniów kl.0-III, Samorząd Uczniów kl. IV-VIII, Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne, chór, zespół wokalny.

(82) 572-11-38

Skip to content