Przetargi, konkursy, oferty

Przetarg na dostawę artykułów spożywczych  w okresie od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r.

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia
2. Załączniki 1-9
3. Formularz główny zał. 10
4. Umowa Zał. nr 11
5. Oświadczenia wykonawcy Zał. nr 12
6. Wykaz kwot jakie zamawiający przeznaczy na zamówienie
7. Instrukcja sporządzania oferty
8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
9. Ponowne badanie ofert
10. Ponowne badanie ofertOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie – Informatyk

1. Ogłoszenie o naborze
2. Klauzula informacyjna
3. Załącznik nr 1 – Oświadczenie o niekaralności
4. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
5. Lista osób które złożyły aplikację na wolne stanowisko urzędnicze – Informatyk
6. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze – InformatykPonowny Przetarg na dostawę artykułów spożywczych
do kuchni szkolnej
 w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r

1. Instrukcja sporządzania oferty
2. Specyfikacja warunków zamówienia
3. Załączniki nr 1-8
4. Formularz główny
5. Umowa
6. Oświadczenia wykonawcy
7. Wykaz kwot jakie zamawiający przeznaczy na realizację zamówienia
8. Informacja o treści złożonych ofert
9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPrzetarg na dostawę artykułów spożywczych do kuchni szkolnej
w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. 

1. Instrukcja sporządzania oferty
2. Specyfikacja warunków zamówienia
3. Załączniki nr 1-9
4. Formularz główny
5. Umowa
6. Oświadczenia wykonawcy
7. Wykaz kwot jakie zamawiający przeznaczy na realizację zamówienia
8. Wyjaśnienie do Specyfikacji warunków zamówienia
9. Informacja o unieważnieniu postępowania
10. Informacja o treści złożonych ofert
11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


 
Zapytanie ofertowe
 

 

Zapytanie ofertowe Anulowano!

Rządowy program na lata 2020–2024 “Aktywna tablica”

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze:
Inspektor ds. BHP

Ogłoszenie
Kwestionariusz osobowy
Klauzula informacyjna


Przetarg na dostawę artykułów spożywczych do kuchni szkolnej
w okresie od 25 kwietnia 2022 r. do 30 września 2022 r. 

1. Specyfikacja
2. Załączniki
3. Formularz ofertowy główny wykonawcy
4. Wzór umowy
5. Oświadczenia
6. Zestawienie wartości kwot jakie zamawiający przeznaczy na realizację zamówienia
7
Unieważnienie postępowania


Przetarg na dostawę artykułów spożywczych do kuchni szkolnej
w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.

1. Instrukcja sporządzania oferty
2. Specyfikacja
3. Załączniki nr 1-9
4. Formularz główny
5. Umowa
6. Oświadczenia wykonawcy
7. Wykaz kwot jakie zamawiający przeznaczy na realizację zamówienia
8. Informacja o treści złożonych ofert
9. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
 
 
 

(82) 572-11-38

Skip to content