Od 09.10.2012 r. w Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie rozpoczęła działalność SKO (Szkolna Kasa Oszczędności) pod patronatem Banku PKO BP. Pierwszym krokiem współpracy z bankiem była prezentacja celów i zasad organizacji SKO przez przedstawiciela banku dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Opiekunami SKO zostały: pani Julita Gołębiowska oraz pani Monika Rogozińska. Obie panie zostały przeszkolone pod kątem prawidłowego zarządzania uczniowskimi pieniędzmi.

  Pomysł powstania SKO w naszej szkole narodził się z myślą zaszczepienia wśród uczniów idei gospodarowania posiadanymi kieszonkowymi, oszczędnościami, itp. Chcemy pokazać uczniom, że nawet najmniejszy systematycznie odkładany pieniądz w bliższej czy dalszej przyszłości przyniesie zysk w postaci:
– zgromadzonej kwoty na zakup wymarzonej rzeczy,
– kieszonkowego na wycieczkę czy wakacje,
– nagrody za systematyczne oszczędzanie w SKO – cyklicznie organizowane będą konkursy, quizy.

CELE:

– kształtowanie wśród uczniów nawyku systematycznego oszczędzania,
– racjonalne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi,
– popularyzacja wiedzy o działalności banków.

Regulamin  działającego przy Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie.

Jak zostać członkiem  – instrukcja.

(82) 572-11-38

Skip to content