Misja szkoły

Jesteśmy placówką oświatową leżącą na terenie miasta powiatowego Włodawy, we wschodniej części województwa lubelskiego, na granicy z Białorusią i Ukrainą. 

Przeszłość Włodawy jako miasta trzech kultur zobowiązuje szkołę do wychowania młodego pokolenia w szacunku do tradycji i odmienności. 

Atrakcyjne położenie geograficzne miasta stawia przed nami ważne zadanie propagowania rozwoju turystyki i rekreacji. 

Nasza szkoła istnieje od 1 września 1995 r. i funkcjonuje w nowoczesnym, komfortowym obiekcie. Uczniowie to dzieci w wieku od 6 – 15 lat z terenu miasta i okolicznych wsi. Brak przemysłu, bezrobocie i ubóstwo rodzin zobowiązuje szkołę do wzmożenia działań opiekuńczych.

Kadrę pedagogiczną tworzą doświadczeni i lubiący swą pracę nauczyciele, posiadający pełne kwalifikacje zawodowe i stale podnoszący swoje umiejętności.

  NACZELNY CEL NASZEJ SZKOŁY TO: KSZTAŁTOWANIE TYCH CECH OSOBOWOŚCI I CHARATERU, DZIĘKI KTÓRYM UCZEŃ MOŻE OSIĄGNĄĆ OPTYMALNY DLA SIEBIE POZIOM ROZWOJU, KONIECZNY DO ŻYCIA I DALSZEJ EDUKACJI.

Wartości preferowane przez nas:

– szacunek dla drugiego człowieka
– odpowiedzialność
– praca nad sobą
– patriotyzm
– uczciwość
– zdrowie
– rodzina
– wiara
– tolerancja
– praca

(82) 572-11-38

Skip to content