Cybernauci – bądź bezpieczny w sieci

cybernauci  W roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa nr 3 przystąpiła do udziału w projekcie szkoleniowym “Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci”, który skierowany jest do osób pracujących w szkołach, uczniów i uczennic oraz ich rodziców i opiekunów.

 Jego celem jest podniesienie kompetencji wszystkich wymienionych grup w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia. Do osiągnięcia celu przyczyni się realizacja warsztatów w szkołach w całej Polsce dla wszystkich grup docelowych.

 

Więcej informacji o projekcie >>

 

 

(82) 572-11-38

Skip to content