Dzień Edukacji Narodowej

 “Dzieci rodzą się ze skrzydłami. Nauczyciele pomagają im je rozwinąć” J. Korczak. Pod takim hasłem w dniu 14 października 2021 r. społeczność szkolna SP3 we Włodawie spotkała się w hali sportowej, by uhonorować Nauczycieli i Pracowników Szkoły.

 Święto – jak żadne inne – doceniające trud i wysiłek włożony w edukację młodego pokolenia. Nie jest łatwo wyrazić podziękowania, które dosłownie oddałyby wdzięczność za cierpliwość, życzliwość i zaangażowanie w przekazywanie niezbędnej wiedzy merytorycznej oraz kształtowania osobowości, opartej o właściwy system najbogatszych wartości etycznych i moralnych. Podziękowania w równym stopniu należą się wychowawcom, jak również całemu gronu pedagogicznemu i pracownikom szkoły – podkreślał w swoim przemówieniu dyrektor Janusz Korneluk. Każdy bowiem nauczyciel podejmuje się zadań najbardziej wymagających i niełatwych, on próbuje zainteresować ucznia swoim przedmiotem, on wykorzystuje w tym celu różnorodne i niejednokrotnie zaskakujące metody i środki, on w końcu pomaga przezwyciężyć nieuniknione trudności, motywuje i wspiera.

  W uroczystości wzięli udział proboszcz parafii pw. NSJ we Włodawie – ks. Dariusz Parafiniuk, burmistrz miasta Włodawy – Wiesław Muszyński, przewodnicząca Rady Rodziców przy SP3 – Małgorzata Dejneka oraz ustępujący przewodniczący – Daniel Kwiatkowski, któremu uroczyście podziękowano za wieloletnią pracę.

Nagrodę Burmistrza otrzymały: 4 nauczycielki, nagrodę Dyrektora: 21 osób, w tym dwie nagrodę specjalną, za uzyskanie tytułu laureata konkursu kuratoryjnego, a także wyróżniono 10 pracowników szkoły.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Link do filmu z uroczystści: https://drive.google.com/file/d/1QtsGokRdrlq49zThrYd_YJBtXDvdG0b4/view?usp=sharing

 

Przeżyjmy to jeszcze raz. Koncert szkolnego chóru Gaudeamus i solistów z okazji dnia KEN dedykowany dyrekcji, nauczycielom i pracownikom Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie

https://www.youtube.com/watch?v=H9CLXBUbsOY&list=UUh1Da3e4mUzxV0R4u0giS4g&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=lMC_d9CR10w&list=UUh1Da3e4mUzxV0R4u0giS4g&index=3

https://www.youtube.com/watch?v=zviExOMkpfM&list=UUh1Da3e4mUzxV0R4u0giS4g&index=1

https://www.youtube.com/watch?v=IjE59UfkgNA&list=UUh1Da3e4mUzxV0R4u0giS4g&index=4

 


Akademia z okazji Dnia Nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie

 

(82) 572-11-38

Skip to content