Lubelski Program Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych

   Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice
W bieżącym roku szkolnym (do 31 grudnia 2021 r.) będzie realizowany Lubelski Program Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną obejmujący wszystkie dzieci z klas I, II i III z obszaru województwa lubelskiego. Zasadniczym celem programu jest wykrycie u dzieci zaburzeń słuchu, który warunkuje prawidłowy rozwoju głosu i mowy, a tym samym umożliwia komunikowanie się, przyswajanie wiedzy, niezaburzony rozwój intelektualny i społeczny dziecka. W odróżnieniu do dotychczasowych programów badania przesiewowe wykonywane w ramach Programu obejmą nie tylko słuch, ale również głos i mowę.

BADANIA SĄ BEZPŁATNE, ALE WYMAGANA JEST PAŃSTWA ZGODA NA ICH WYKONANIE.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://przesiewlubelskie.pl/o-programie/

(82) 572-11-38

Skip to content