Ogłoszenie

Szanowni Rodzice,
uprzejmie informujemy, że od dnia 9 września 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie zmieniona zostanie procedura przebywania rodziców/prawnych opiekunów/członków rodziny ucznia oraz osób obcych na terenie placówki.

W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów powierzonych opiece Szkoły ograniczamy przebywanie na jej terenie osób nie będących uczniem, nauczycielem, pracownikiem szkoły. 

Dzieci z klas 0 i uczniowie klas I są odbierani z szatni i przeprowadzani do sal lekcyjnych przez pracowników szkoły.

Uczniowie klas II – VIII wchodzą sami na teren szkoły /postępując dalej zgodnie z ustalonymi zasadami/

Po lekcjach, uczniowie idą bezpośrednio do szatni lub na stołówkę, młodsi uczniowie odbierani są przez rodziców w strefie rodzica – szatni.

Uczniowie uczęszczający na świetlicę chodzą na obiady z pracownikami świetlicy. Ze świetlicy mogą być odbierani przez rodzica/opiekuna najkrótszą drogą z szatni /tylko w czasie trwania lekcji, nie podczas przerwy/

Rodzice/opiekunowie, w innym celu niż przyprowadzenie, odebranie dziecka wchodzą do szkoły głównym wejściem.

 

(82) 572-11-38

Skip to content