Organizacja szczepień w szkole

 Drodzy Rodzice uczniów w wieku od 12 do 15 lat

 Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach. W materiałach znalazły się informacje dotyczące m.in. zakresu zadań dyrektora szkoły oraz współpracy z punktem szczepień. Oddzielny materiał został poświęcony kwestii obecności rodziców podczas szczepienia dziecka przeciw COVID-19. Informacje przygotowane przez MEiN zostały przekazane szkołom i placówkom za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej.

  Istnieje możliwość zgłoszenia dziecka do szczepienia przez szkołę (specjalne druki w materiałach polecanych przez stronę).
Chcemy by podczas szczepienia obecny był rodzic.

Przesyłam Państwu materiały dotyczące szczepień COVID – 19 grupy uczniów w wieku od 12 do 15 lat.
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-szczepien–informacja-dla-dyrektorow-szkol-i-placowek

Proszę o zapoznanie się z przesłanymi materiałami.

 O terminie i miejscu szczepienia powiadomimy w oddzielnej korespondencji (po ustaleniu liczby chętnych i warunków z punktami szczepień znajdującymi się na terenie miasta lub powiatu).

 

Janusz Korneluk dyrektor szkoły

(82) 572-11-38

Skip to content