Program edukacyjny „Znamy las wokół nas”

.
  W roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 w naszej szkole był realizowany program edukacyjny „Znamy las wokół nas”, którego celem było kształtowanie świadomości i proekologicznych postaw, dbania o środowisko leśne oraz uświadomienie zagrożeń dla lasu na skutek niewłaściwego i lekkomyślnego zachowania człowieka. Chcieliśmy także, aby po zakończeniu projektu uczniowie potrafili rozróżniać i nazywać drzewa i ptaki zamieszkujące lasy i najbliższe otoczenie.

  Program był współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Burmistrza Włodawy.

  Projekt opracowały i zrealizowały panie Urszula Koszeluk, Marta Gruszczyńska i Małgorzata Franczak.

  W ramach projektu nauczycielki pozyskały kwotę 7151,62 zł, którą wykorzystały na wycieczki, ogniska, rajdy, zakup aparatu fotograficznego, książek i filmów do kącika przyrodniczego, warsztaty plastyczne i kulinarne oraz inne atrakcje, a także na nagrody dla uczniów, którzy wzięli udział w konkursach: fotograficznym „Las w dziecięcym obiektywie”, plastycznym „Co nam daje las”, edukacyjnym „Drzewa naszych lasów” oraz polonistycznym – wiersze o tematyce leśnej.

  W konkursach wzięło udział 116 uczniów klas I-III. Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody. Wszystkie prace konkursowe można podziwiać na wystawie w holu głównym naszej szkoły.

  Naszym przewodnikiem po lasach i okolicy był pan Włodzimierz Czeżyk pracownik Nadleśnictwa Włodawa.

  Dzięki projektowi nasi uczniowie wzbogacili swoją wiedzę o otaczającym środowisku i jego mieszkańcach. Jako jedni z nielicznych mieliśmy okazję wraz z rodzicami wziąć udział w ogólnopolskim programie „Noc sów”. Była to niezwykła przygoda i niecodzienny sposób obcowania z przyrodą.

 

Urszula Koszeluk

(82) 572-11-38

Skip to content