Projekt “Warto wiedzieć Więcej”

logo projektu02

  Z przyjemnością informujemy, że w bieżącym roku szkolnym Uczniowie klas IV-VIII będą mogli wziąć udział w atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych, realizowanych w ramach projektu pn. “Warto Wiedzieć Więcej” Program podnoszenia kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie. Projekt jest wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

 

Formularze dotyczące uczestników projektu (uczniów):

Formularz zgłoszeniowy ucznia

Opinia wychowawcy o uczniu

Oświadczenie uczestnika projektu

 

Formularze dotyczące personelu projektu:

Dane dotyczące personelu

Oświadczenia dotyczace rozliczenia kosztow personelu

Oświadczenie personelu projektu

Protokół odbioru zadań

Ewidencja czasu pracy personelu

Wzór ewidencji protokołu

Protokół realizacji zadań

 

Harmonogramy zajęć:

Harmonogramy rozszerzające

Harmonogramy rozwijające

Harmonogramy wyrownawczo_dydaktyczne

Harmonogramy – zajęcia zad. 3

(82) 572-11-38

Skip to content